*

Jaja Bio tylko z gospodarstw ekologicznych

Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania, którego celem jest zrównoważona produkcja roślinnaj i zwierzęca w obrębie gospodarstwa. Opiera się na naturalnych (biologicznych i mineralnych) i nie przetworzonych technologicznie środkach. Tym,  co wyróżnia gospodarstwa ekologiczne jest także ich położenie w nieskażonym środowisku; stąd też bałość właścicieli o stan środowiska i jego różnorodność biologiczną, co osiągane jest m.in. poprzez utrzymywanie i wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, utrzymywanie bogactwa gatunkowego roślin miedz, łąk i pastwisk, ochrona strumieni i oczek wodnych itd.

W produkcji ekologicznej nie wolno stosować syntetycznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych, zapraw nasiennych, sztucznych koncentratów, organizmów genetycznie modyfikowanych, pasz przemysłowych, promieni jonizujących.

W ekologicznej produkcji zwierzęcej stosuje się następujące zasady:

  • zachowanie dobrostanu zwierząt poprzez m.in. odpowiednią powierzchnię pomieszczeń, zapewniony dostęp do wybiegów i pastwisk,
  • żywienie zwierząt oparte jest na wykorzystaniu pasz wytworzonych metodami ekologicznymi,
  • zabronione jest, nawet profilaktyczne, stosowanie weterynaryjnych produktów leczniczych i antybiotyków.

(źródło: http://www.rolnictwoekologiczne.org.pl/13_135.html)

Producenci i przetwórcy żywności ekologicznej mają obowiązek oznaczenia swoich produktów certyfikatami. W Polsce, według stanu na koniec roku 2008, stosowane są certyfikaty 11 firm, między innymi: Agrobiotest, Bioeksperta, Biocert, Ekogwarancja PTRE, Cobico, PCBC i PNG.

W Unii Europejskiej produkcja żywności ekologicznej jest regulowana rozporządzeniem, czyli unijnym aktem prawnym najwyższej rangi (Rozporządzenie Rady EWG nr 2092/91, z dnia 1.01.93 r., w sprawie rolnictwa ekologicznego oraz znakowania jego produktów i środków spożywczych, obowiązujące w państwach członkowskich UE). Od maja 2004 rozporządzenie to obowiązuje również w Polsce.

POLSKIE FERMY GRUPA PRODUCENTÓW jako firma wprowadzająca do obrotu produkty ekologiczne,  jest corocznie kontrolowana przez Jednostkę certyfikującą PNG , akredytowaną przy Polskim Centrum Akredytacji AC 093. Wszystkie jaja BIO ORGANIC pochodzą z certyfikowanych gospodarstw i od sprawdzonych dostawców. Nasi dostawcy byli wielokrotnie wyróżniani.

Nie ma w przyrodzie drugiego bardziej doskonałego surowca spożywczego niż jaja. A jaja, pochodzące od szczęśliwych kur przebywających całe dnie w naturalnych warunkach i dobierających sobie pożywienie według własnego uznania - to dopiero JAJA!

Naturalne jajo to najlepsze źródło aminokwasów, kwasów tłuszczowych, witamin i związków mineralnych. Nie brak w nim szczególnie cennych biologicznie składników, takich, jak działający przeciwbakteryjnie lizozym, przeciwzapalna cystatyna, stymulująca odporność immunoglobulina, hamujaca procesy utleniania foswityna czy zapobiegająca starzeniu się komórek lecytyna. Obniżona zawartość cholesterolu w jajach zielononóżek, potwierdzona przez Instytut Zootechniki w Balicach, stanowi dodatkowy walor marketingowy tego produktu.

Jaja pochodzące od odpowiednio żywionych niosek, poza swoją tradycyjną funkcją żywieniową, mogą pełnić rolę żywności leczniczej.

O zielononóżce

Kura zielononóżka kuropatwiana jest polską, rodzimą rasą kur nieśnych, znajdującą się na opracowanej przez FAO "Czerwonej Liście" zwierząt zagrożonych wyginięciem. Początkowo utrzymywana była w Galicji. Po odzyskaniu niepodległości, jako rasa rdzennie polska urosła do rangi "symbolu polskości" obszarów wiejskich. Od lat 60-tych,  udział tych kur w pogłowiu kur rasowych gwałtownie spadał, głównie ze względu na niepowodzenia w wielkostadnym, bezwybiegowym chowie kur tej rasy.

Zielononóżki kuropatwiane - doskonale przystosowane do chowu w naturalnych warunkach środowiskowych - odznaczają się dużą wytrzymałością na niskie temperatury, bardzo dobrze rozwiniętą umiejętnością poszukiwania pokarmu oraz dużą odpornością na choroby.

Jest to pierwotna rasa, która potrafi wykorzystać naturalne warunki - pastwiska. Doskonale sprawdza się w chowie drobno-stadkowym. Dzięki tym cechom, chów zielononóżek nie wymaga znacznych nakładów finansowych. Zielononóżka jest dobrą rasą do wykorzystania w małych i średnich gospodarstwach rolnych, zwłaszcza na obszarach przyrodniczo cennych, stwarzających idealne warunki do otrzymymywania wysokiej jakości produktów. Stadka zielononóżek o charakterystycznym, barwnym upierzeniu, utrzymywane w gospodarstwach ekologicznych i agroturystycznych, stanowią dodatkową atrakcję regionu.